Πυρόσβεση

Η εγκατάσταση της πυρόσβεσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις σε ένα κτίριο.

Στις παρακάτω εικόνες θα δείτε δείγματα από εγκαταστάσεις και συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης & πυρανίχνευσης που έχει αναλάβει η εταιρία μας.

Δείγματα εργασιών