Καθαρισμός δικτύου θέρμανσης

Ο καθαρισμός και η συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης είναι μια διαδικασία απαραίτητη έτσι ώστε να πετύχουμε σωστή απόδοση του συστήματός μας και ταυτόχρονα, εξοικονόμηση καυσίμων.

Τα προβλήματα που αποτρέπονται με τον σωστό καθαρισμό – συντήρηση του δικτύου θέρμανσης είναι:

 • Η εσωτερική διάβρωση των μετάλλων του συστήματος με τη δημιουργία οξειδίων των μετάλλων.
 • Οι επικαθίσεις αλάτων.
 • Η ηλεκτρολυτική διάβρωση.

Με τoν σωστό καθαρισμό – συντήρηση του συστήματος θέρμανσης επιτυγχάνουμε:

 • Οικονομία στο καύσιμο (πετρέλαιο – αερίου) ή την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο, του συστήματος θέρμανσης.
 • Αυξημένη ασφάλεια της εγκατάστασης θέρμανσης.
 • Αποφυγή δαπανών για έκτακτες βλάβες.

Μέθοδοι προστασίας – καθαρισμού δικτύου θέρμανσης

1. Καθαρισμός δικτύου με αντλία καθαρισμού (powerflushing)

Το powerflushing είναι μια δημοφιλής μέθοδος καθαρισμού χάρη στον ταχύ και ολοκληρωμένο καθαρισμό του δικτύου που επιτυγχάνει.

Τα πλεονεκτήματα καθαρισμού δικτύου – powerflushing:

 • Προστασία του λέβητα από ολική φραγή (βούλωμα).
 • Προστασία κυκλώματος θέρμανσης.
 • Εκτεταμένη διάρκεια ζωής του συστήματος θέρμανσης.
 • Γρηγορότερη απόδοση.
 • Βελτίωση της συνολικής εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Ποιο ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο δίκτυο.

2. Προστασία του καυστήρα με μαγνητικά φίλτρα

Η μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η λάσπη μαγνητίτη η οποία δημιουργείται στα κλειστά συστήματα θέρμανσης είναι τα μαγνητικά φίλτρα, τα οποία πλέον αποτελούν μέρος κάθε σύγχρονου συστήματος θέρμανσης και ψύξης, αφού προσδίδουν πολλαπλά οφέλη σε κάθε εγκατάσταση.

Τα σωματίδια που κυκλοφορούν στο δίκτυο θέρμανσης είναι υπεύθυνα για τη φθορά και την πρόωρη αστοχία των κυκλοφορητών, των βαλβίδων και των εναλλακτών. Με την τοποθέτηση ενός μαγνητικού φίλτρου στην επιστροφή της εγκατάστασης σας, την προφυλάσσετε από κάθε είδους αιωρούμενο σωματίδιο, είτε αυτό είναι μεταλλικό είτε όχι και βελτιστοποιείτε την απόδοσή της.