Διάφορες εργασίες

Παρακάτω θα βρείτε εικόνες από διάφορα έργα που έχει αναλάβει η εταιρία που δεν υπάγονται στις υπόλοιπες κατηγορίες.